MUSIK & VIDEOS

  1. A. Dvořák, Klavierquintett op. 81, 1. Satz, (live, Tokyo, 2017) 2:15
  2. A. Dvořák, Klavierquintett op. 81, 2. Satz, (live, Tokyo, 2017) michael vogt 3:31
  3. J. Haydn, op. 77, Nr. 1, Menuett, Presto, (live, Wien, 2017) 1:52
  4. J. Haydn, op. 77, Nr. 1, Finale, Presto, (live, Wien, 2017) HABE-Quartett 1:27
  5. F. Schubert, „Der Tod und das Mädchen“ D810, Andante con moto, (live, Wien, 2017) HABE-Quartett 1:00
  6. F. Schubert, „Der Tod und das Mädchen“ D810, Trio, (live, Wien, 2017) HABE-Quartett 0:57
  7. L. v. Beethoven, op. 59, Nr. 1, 2. Satz (live, Wien, Konzerthaus, 2020) michael vogt 2:05
  8. L. v. Beethoven, op. 59, Nr. 1, 4. Satz (live, Wien, Konzerthaus, 2020) michael vogt 1:51
  9. J. Haydn, op. 33, Nr. 5, 4. Satz (live, Wien, Konzerthaus, 2020) michael vogt 4:38

https://www.youtube.com/watch?v=0SA_UNElJeU

https://www.youtube.com/watch?v=yaOzk4WwXyc